PPA

PPA - En attraktiv lösning

PPA
En attraktiv lösning

  • Swede Solar bygger, äger, finansierar och ansvarar för all löpande drift
  • Solkraftanläggningen placeras på kundens fastighet eller annan lämplig plats
  • All producerad solel levereras direkt in i kundens fastighet
  • Översenskommet elpris under 15-30 år genom s k Power Purchase Agreement (PPA)
 •  
  • Ingen investering för fastighetsägaren eller hyresgästen
Kontor

Stockholm - Huvudkontor

Maila oss

info@swedesolar.se