PPA

PPA - En attraktiv lösning

PPA
En attraktiv lösning

• Swede Solar bygger, äger, finansierar, försäkrar och ansvarar för all löpande drift av anläggningen

• Ingen investering för fastighetsägaren eller hyresgästen

• Anläggningen placeras på kundens fastighet eller annan lämplig plats

• All producerad solel levereras direkt in i kundens fastighet

• Översenskommet elpris under 15-30 år genom s k Power Purchase Agreement (PPA)

  •  

Fördelar med solel i kombination med PPA

Minskad osäkerhet

▪ Möjlighet för kunder att säkra (hedge) en andel av sin elkostnad mot prisökningar

▪ Mindre exponering mot brister i elnätet

▪ Framtidssäkrad fastighet redo för fortsatt elektrifiering

Hållbart val

▪ Bidrar till FN:s hållbarhetsmål (Sustainable development goals)

▪ Förser samhället med hållbar energi

Ökat marknadsvärde

▪ Ökad kostnadseffektivitet och miljövänlig profil bidrar till att öka fastighetens värde

▪ Bidrar till att attrahera hyresgäster med tydligt uttalade målsättningar kring hållbarhet

Finansiell vinning

▪ Kräver ingen investering

▪ Möjlighet att minska elkostnaden

Kontor

Kammakargatan 13
Stockholm

Maila oss

info@swedesolar.se