OM OSS

Flera problem - en lösning

Val av elleverans/energikälla är en avgörande fråga för företag och offentliga aktörer med höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Att elförsörjningen bör komma från en fossilfri och förnybar energikälla har många förstått men lika viktigt är det att den är driftsäker och ekonomiskt attraktiv. 

Att producera egen solenergi uppfyller dessa kriterer samt skickar ett tydligt budskap om ett seriöst hållbarhetsarbete i framkant. Många företag och organisationer vill dock inte lägga tid och resurser på att bygga och drifta en solcellsanläggning. Investeringsbudgeten kan vara begränsad och/eller kapitalet behöva investeras i något som är mer relaterat till kärnverksamheten. 

Dessa problem löser Swede Solar med vår helhetslösning – Power Purchase Agreeement (PPA).

PPA -
En attraktiv lösning

  • Swede Solar bygger, äger, finansierar och ansvarar för all löpande drift
  • Solkraftanläggningen placeras på kundens fastighet eller annan lämplig plats
  • All producerad solel levereras direkt in i kundens fastighet
  • Översenskommet elpris under 15-30 år genom s k Power Purchase Agreement (PPA)

Fördelar med Swede solar

  • Slipper belasta investeringsutrymmet med en stor initial investering i solcellsanläggning. Anläggningen avbetalas genom löpande driftskostnader.
  • Förutsägbart elpris
  • När anläggningen inte levererar el betalar kunden inget
  • Inget drift- eller serviceansvar
  • Förbättrad energideklaration för fastigheten
  • När solcellerna producerar el har denna prioritet och behov att köpa dyrare el från elnätet minskar.
  • Om solcellsanläggningen producerar mer el än som förbrukas kan överskottet säljas på elnätet för att sedan ”kvittas” på nästa faktura
  • Möjlighet att köpa solcellsanläggningen till förmånliga villkor efter avtalstiden
  • Solcellsanläggning på kundens tak signalerar och symboliserar en stark hållbarhetsprofil – ökad attraktivitet hos alla kundens intressenter

KOntakta oss

Kontor

Stockholm - Huvudkontor
Bromma
Jönköping

Maila oss

info@swedesolar.se

Ring oss

036-33 11 432