KUNDCASE

Flera problem - en lösning

Val av energikälla är en avgörande fråga för företag och aktörer med höga ambitioner på hållbarhetsområdet. Att elförsörjningen bör komma från en fossilfri och förnybar energikälla har många förstått men lika viktigt är det att den är driftsäker och ekonomiskt attraktiv. 

Att producera egen solenergi uppfyller dessa kriterer samt skickar ett tydligt budskap om ett seriöst hållbarhetsarbete i framkant. Många företag och organisationer vill dock inte lägga tid och resurser på att bygga och drifta en solcellsanläggning. Investeringsbudgeten kan vara begränsad och/eller kapitalet behöva investeras i något som är mer relaterat till kärnverksamheten. 

Dessa problem löser Swede Solar med vår helhetslösning – Power Purchase Agreeement (PPA).

Kontor

Kammakargatan 13
Stockholm

Maila oss

info@swedesolar.se